• <xmp id="kyyc8"><nav id="kyyc8"></nav>
  <menu id="kyyc8"><code id="kyyc8"></code></menu>
  <xmp id="kyyc8"><nav id="kyyc8"></nav>
  <xmp id="kyyc8">
  <menu id="kyyc8"><strong id="kyyc8"></strong></menu>
 • <nav id="kyyc8"></nav>
  3L電感

  型號列表

  型號 圖片 系列 尺寸 電感值 DCR Isat Irms Rated Current PDF
  W*L*H mm uH mOHM A A A Download
  HPI0402 三禮電感HPI0402,鐵粉基熱壓成型電感,大立電子電感 HPI 4.7 x 4.3 0.22~22 8~460 1.8~20 1.2~14 --
  HPI0412 三禮電感HPI0412,一體成型貼片電感,大立電子電感廠 HPI 4.7 x 4.3 0.33~3.3 14.5~111 4.5~14 2.8~10 --
  HPI0302 三禮電感HPI0302,DC-DC轉換應用電路電感,大立 HPI 3.7 x 3.2 0.22~4.7 10~158 3.3~16 2.4~10 --
  HPI0312 三禮電感HPI0312,鐵粉基熱壓成型電感,DC-DC轉 HPI 3.7 x 3.2 0.12~10 5.5~360 1.5~17 1.0~10 --
  HPI252012P 三禮電感HPI252012P,發送器VRM應用電感,大立 HPI-P 2.5 x 2.0 0.22~2.2 13~90 2.7~8.5 2.4~10 --
  HPI252010P 三禮電感HPI252010P,車載電源模塊應用電感,大立 HPI-P 2.5 x 2.0 0.22~2.2 17~105 2.6~8.5 2.0~6.5 --
  HPI201612P 三禮電感HPI201612P,液晶顯示器應用型號電感,大 HPI-P 2.0 x 1.6 0.24~2.2 19~144 2.0~6.5 1.8~5.2 --
  HPI201610P 三禮電感HPI201610P,DC/DC轉換器應用電感, HPI-P 2.0 x 1.6 0.24~2.2 20.5~163 1.9~6 1.8~4.7 --
  HPI252012 三禮電感HPI252012,一體成型鐵粉基電感,大立電感 HPI 2.5 x 2.0 0.22~2.2 15~105 2.5~8.5 2.3~7.3 --
  HPI252010 三禮電子電感HPI252010,熱壓成型汽車電感型號,大 HPI 2.5 x 2.0 0.22~2.2 18~121 2.4~6.6 1.8~5.8 --
  HPI201612 三禮電感HPI201612,鐵粉基熱壓電感型號,大立電子 HPI 2.0 x 1.6 0.24~2.2 21~186 2.0~5.3 1.5~4.5 --
  HPI201610 三禮電感HPI201610,一體成型汽車電感應用型號 HPI 2.0 x 1.6 0.24~2.2 24~197 1.9~4.8 1.6~4.0 --
  UPIF 三禮電感UPIF1004,汽車電感應用型號,大立電子電感 UPIF 11.8 x 10.5 0.19~47 0.8~145 3~46 3.3~4 --
  UPIF0804 三禮電感UPIF0804,汽車電感型號,可申請樣品測試 UPIF 8.9 x 8.25 0.19~33 1.35~144 3.2~22 3.2~34 --
  UPIFS0603 三禮電感UPIFS0603,鐵粉基電感,汽車電子應用型號 UPIFS 7.25 x 6.72 1.0~22 8~135 2.5~9.5 2.9~12.5 --